Dr Maciej Ślusarek
Adiunkt

Katedra Algorytmiki
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. S. Łojasiewicza 6, p. 3147 (TCS), tel. 12 664 7565.


Dyżury: środa 12-13.

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailem.