Dr Maciej Ślusarek
Starszy wykładowca

Katedra Algorytmiki
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. S. Łojasiewicza 6, p. 3147 (TCS), tel. 12 664 7565.


Dyżury: czwartek, 10-12.

W pilnych sprawach proszę o kontakt emailem.